Compassionate Worklife

Miksi myötätuntoa tarvitaan työelämässä?


Myötätunto on joustavan, innovatiivisen, ketterän ja tuloksekkaan työyhteisön ominaispiirre. Myötätuntoa voi harjoitella ja myötätuntoisia toimintatapoja vahvistaa ja tukea siten, sekä henkilöstön ammatillista että inhimillistä kehittymistä. Panostamalla  toimintakulttuurin kehittämiseen, ehkäistään sairaspoissaoloja, sekä luodaan luottamuksen ja psyykkisen turvallisuuden tunnetta työyhteisöön. Työhyvinvointiin panostamalla voidaan lisätä työmotivaatiota, vahvistaa resilienssiä eli psyykkistä palautumiskykyä ja ehkäistä työuupumusta.

Menetetyn työpanoksen kustannukset ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan noin kaksi miljardia euroa kuukaudessa eli vuodessa noin 24 miljardia euroa. Työterveyslaitoksen arvion mukaan työhyvinvointiin satsattu euro tuottaa kuusi euroa takaisin. Myötätuntoisessa työyhteisössä uskalletaan kokeilla ja innovoida, työ koetaan motivoivaksi ja työhön sekä työyhteisöön sitoudutaan. Työhyvinvointiin panostaminen on yritykselle strateginen kilpailutekijä.Ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevan lomakkeen kautta.


Myötätuntovalmennus – CW.

+358 41 315 3334

Yhteydenotto