Palvelut


 Myötätuntoinen  johtaminen

Johtajan tehtävä on auttaa koko työyhteisöä onnistumaan.  Luomalla työn tekemiselle parhaat mahdolliset edellytykset  henkilöstö pystyy kehittymään, menestymään sekä toimimaan yhdessä. Luottamuksen, kunnioituksen, kannustamisen  ja arvostuksen ilmapiirin luominen organisaatioon mahdollistaa työyhteisön innovatiivisuuden ja kehittymisen. 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset, etätyön lisääntyminen sekä   voivat heikentää työssä koettua turvallisuudentunnetta, vaikuttaa  jaksamiseen,  vähentää työn mielekkyyden kokemusta sekä kuormittaa henkisesti. Valmennuksessa käydään läpi myötätunnon osa-alueet työssä, pohditaan tapoja kehittää työyhteisön toimintakulttuuria  ja edistää palvelevan johtamisen käytäntöjä työpaikan toiminnassa. 

Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri teille sopiva valmennuspaketti. 

Työhyvinvointipäivä

Työhyvinvointipäivä koostuu asiakkaan tarpeen mukaan sovitusta työhyvinvointiteemasta. Työhyvinvointiluennolla käsitellään työhyvinvoinnin osa-alueita sekä erikseen myötätuntoisen työyhteisön perusperiaatteita. Työhyvinvointipäivässä pohditaan yhdessä,  mitä juuri teidän työyhteisössänne olisi mahdollista tehdä, että ihmiset jaksaisivat työssä ja kokisivat työn mielekkääksi. Lisäksi yhteistyössä Pilates Ateljen kanssa saat vinkkejä työergonomian parantamiseksi ja tehokkaita liikkeitä niska-hartia-selkä- alueiden liikkuvuuden parantamiseksi. 

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä teidän työyhteisönne tarpeisiin sopiva työhyvinvointipäivä!

Resilienssi ja hyvinvoinva työyhteisö

Resilienssillä tarkoitetaan sekä yksilön kykyä sietää vastoinkäymistä, käsitellä sitä rakentavasti sekä kykyä säilyttää toimintakyky haastavissa tilanteissa. Toisten tunteiden, tarpeiden ja ajatusten ymmärtäminen lisää empatiakykyämme, vahvistaa sosiaalista kompetenssia sekä lisää myötätuntoista käyttäytymistä. Myötätuntoisten toimintamallien harjoittelu lisää onnellisuutta sekä vahvistaa resilienssiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikalla. 

Valmennuksessa käsitellään työn voimavaroja, työn tuunaamista, palautumista ja resilienssiä eli sopeutumista muutoksiin. Resilientti toimintatapa organisaatiotasolla puolestaan vahvistaa työyhteisön kykyä ennakoida, sopeutua ja mukautua muutoksiin.