Parisuhte

Psykoterapia ja perheterapia

 


Lapsiperheiden tuki

Vanhemmuuden tuki

Neljän lapsen äitinä tiedän, millaisia haasteita pikkulapsiaika asettaa perheen hyvinvoinnille. Vanhemmuus on moniulotteista omien kasvatusmallien pohtimista ja reflektointia, sekä lapsen tarpeiden tunnistamista ja niihin reagoimista oikea-aikaisesti ja sopivalla tavalla, lapsen yksilöllisten ominaisuudet huomioiden. Vanhemmuus ei koskaan ole valmista, vaan erilaiset elämäntilanteet, perheen rakenne, yhteiskunnan muutokset ja lapsen yksilölliset ominaisuudet muokkaavat tapaamme olla lastemme kanssa alati. Epävarmuus ja toiminnan peilaaminen kuuluvat vanhemmuuteen ja näiden tunteiden peilaaminen auttaa uusien, toimivampien tapojen löytämisessä. 


Neljän lapsen äitinä tiedän, millaisia haasteita pikkulapsiaika asettaa perheen hyvinvoinnille. Vanhemmuus on moniulotteista omien kasvatusmallien pohtimista ja reflektointia, sekä lapsen tarpeiden tunnistamista ja niihin reagoimista oikea-aikaisesti ja sopivalla tavalla, lapsen yksilöllisten ominaisuudet huomioiden. Vanhemmuus ei koskaan ole valmista, vaan erilaiset elämäntilanteet, perherakenne, yhteiskunnan muutokset ja lapsen yksilölliset ominaisuudet muokkaavat tapaamme olla lastemme kanssa alati.