Menestyvän ja joustavan organisaation tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö. Organisaatio on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristönsä kanssa. Myötätuntoisessa työyhteisössä työntekijöiden ihmisyyttä arvostetaan, työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja työssä uskalletaan kokeilla uusia toimintamalleja ja kehittää työtä. 

Myötätunto on paitsi sisäsyntyinen ominaisuus, myös taito, jota voi opetella. Myötätunto sisältää toisen tilanteen ja tunteen huomaamisen, tunnetason virittäytymisen ja toiminnan toisen kärsimyksen lievittämiseksi. Myötätuntoinen toimintatapa on myös valinta, halu kohdata oma sekä toisen kärsimys myötätuntoisella tavalla. Myötätuntoisten toimintamallien luominen työyhteisöön edesauttaa henkilöstön sopeutumista muutoksiin, vähentää työuupumusta ja lisää työntekijöiden sitoutumista. 

Työyhteisössä on myös mahdollista voida hyvin, tuntea työn iloa ja kokea merkityksellisyyttä. Näiden asioiden edistäminen on lähellä sydäntäni. 

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), perhe/ psykoterapeutti ja hallintotieteiden maisteri (HTM), pääaineenani sosiaali- ja terveyshallintotiede. Lisäksi olen suorittanut keväällä 2020 Berkerleyn yliopistossa moduulit : How to increase happiness at workplace, Resilience and Mindfulness ja Emotional Intelligence. Opiskelen parhaillaan  CCT (Compassion Cultivation Teacher) koulutuksessa ja valmistun syksyllä 2021. Koulutus on Stanfordin yliopistossa kehitetty ja tutkittu menetelmä myötätunnon lisäämiseksi.